Descendants of Anders Ivarson Årtun and Kirsti Helgesdatter Mosbakka


picture

First Generation  Next


1. Anders Ivarson Årtun, son of Ivar Tjøstovsen Ekkjevikja-Årtun and Dordi Andersdatter Hegerland, was born in 1824 in Sauda and died in 1887 at age 63.

Anders married Kirsti Helgesdatter Mosbakka, daughter of Helge Knutsen Mosbakka and Kristi Knutsdatter Mollatveit, in 1858. Kirsti was born in 1836 and died in 1866 at age 30.

Marriage Notes: Anders og Kirsti bruka bruk 13 på Årtun. Dei budde også på husmannsplassen Kro under Årtun.
Kirsti døde ung. Anders og Kirsti flytta til Hesje i Tysvær.

Krestian og Helge reiste til Amerika og ble boende der. De holdt god kontakt med sin bror Andreas i Norge med brevskrivning.

Skjalg Natskår: Ifølge Kristine hadde Andreas to brødre og deira foreldre døde i ung alder (tuberkolose?). De 3 gutane blei da sendt vekk for oppfostring. Dei skilde lag (forskjellige fosterforeldre).

Osmund Toresen Ilstad selde 1855 Storehaugen (br.13) til Anders. Anders skøytte Storehaugen over på farbroren alt same året. Anders reiste til Hesje i Tysvær.

Anders var av Berdalsfolket.

Children from this marriage were:

   2 M    i. Ivar Årtun was born in 1858.

   3 M    ii. Helge Årtun was born in 1860 and died in Amerika.

+ 4 M    iii. Andreas Andersen Natskår was born in 1864 in Sauda and died in 1952 at age 88.

   5 M    iv. Krestian Årtun was born in 1866.

picture

previous  Second Generation  Next4. Andreas Andersen Natskår was born in 1864 in Sauda and died in 1952 at age 88.

General Notes: Andreas hadde liten utdanning, han hadde bare gått på omgangsskole. Likevel var han skarp i regning som få, når han tok det i hodet. Han kunne ta svære regnestykker i hodet, og han ga seg ikke samme hvor lang tid det måtte ta. Andreas var også en svært sterk kar

Andreas married Ingrid Augundsdatter Roalkvam, daughter of Augun Tarjeisen fra Juvet, Jordebrekk, Runnane and Valborg Eriksdtr Roalkvam, in 1887. Ingrid was born in 1865 in Suldal and died in 1940 at age 75.

Marriage Notes: Andreas og Ingrid budde i Roalkvam dei første åra dei var gifte. Dei kom til Natskår ca 1892 og budde der til 1910. Da kjøpte dei bruk 3 i Bråtveit v. Suldalsvatnet 9 km fra Roaldkvam som ligg i øvre enden av Suldalsvatn. I 1920 reiste huslyden til Vats i Ryfylke til ein stad som kalles Gjerdesdalen.
Dette har Bergit Kristensen, 4220 Sandeid, skrevet:
Eg kjende Andreas og Ingrid fra barndomstida mi. Andreas var ein god ven av far - 3-4 år eldre, og han og Ingrid bodde i Nedre Vats Rogaland ein stad som heiter Gjerdesdalen i daglegtale. Dei kom dit i 1920, me kom til nabobygda i 1923 og besøkte einannan rett som det var. Far og Andreas var sambygdingar fra Suldal og kjende fra ungdomen av. Mellom desse bygdene våre var det ikkje skikkeleg vei den gongene, så eg hugser første gongen me skulle på besøk til dei, rodde far ut fjorden, og så gjekk me eit par km til garden deira. Andreas og Ingrid besøkte oss og då tok han fela ned av veggen og spelte ein lystig slått. Etter at Ingrid døde 1940 reiste Valborg og far Andreas til Vanvik i Sand. To brødre, Augun og Anders reiste til Vats når dei gifta seg.

Ingrid var yngst av fem søsken på husmannsplassen Runnane i Roalkvam.
Andreas var fødd i Hellandsbygd i Sauda.

Brev fra Ingeborg Djuvik: Mor mi (81 år) fortel at ho var ofte på besøk hjå Ingrid og Andreas. Andreas var fadder til mor mi. Ho gjekk på skolen med Østen, bror til Kristine. Natskår var husmannsplass, og Andreas og Ingrid var dei siste som bodde der.

Helga Vetrhus, 83 år:
"Andreas var på sine eldre dagar mykje til arbeid hjå oss på Vetrhus. Me var alle store og små glade i han. Han var då aleine."

Navnet natskår stammar fra eit fjellskår der det vokste nøtter (hassel).

Children from this marriage were:

+ 6 F    i. Kristine Andreasdatter Natskår was born on 25 Nov 1887 in Suldal, died on 15 Jun 1976 at age 88, and was buried on 22 Jun 1976 in Drangedal.

+ 7 M    ii. Augun Natskår was born in 1889.

+ 8 F    iii. Valborg Natskår was born in 1892.

+ 9 M    iv. Anders Natskår was born in 1898.

   10 M    v. Øistein Natskår .

   11 M    vi. Arne Natskår was born on 3 Jul 1915.

picture

previous  Third Generation  Next6. Kristine Andreasdatter Natskår was born on 25 Nov 1887 in Suldal, died on 15 Jun 1976 at age 88, and was buried on 22 Jun 1976 in Drangedal.

General Notes: Kristine var tenestejente i Austarå i sin ungdom, i 7 år.

Brev fra Olga Nødland (66 år), Sauda:
Kristine var min mors bestevenninne (Ingerid Tveit, Suldalsosen) so dei var mykje i sammen i ungdommen. Ho er nå snart 101 år. Dei var jevngamle. So ho var mange gonger hjå oss når eg var barn. Men eg har hatt besøk av henne i Sauda etter at eg vart gift. Det var ei trivelig og koselig dame, Kristine, det var alltid skøy og moro der ho var.
Ingerid Tveit f. 25.april 1887. Ho er ganske åndsfrisk og følger med på alt som går føre seg, so ho snakkar om Kristine enno, ho. Ho er nå på gamlehjemmet i Suldal, men er i fra Hamralia i Suldal. Men eg veit at ho hadde dotter si (Liv) med ein gong til Hamralia, når eg var jentunge, so me leika i sammen.

Brev fra Helga Vetrhus (83 år) :
Kristine kjende eg godt. Ho var min tremenning og gudmor. Kristine tente hjå mor og far i Austarå. Ho var og moster til Ingeborg Vanvik, Torstein og Andreas. Kan og fortelje at gjekk i skulen for din oldefar Nils. Han bad meg mange gonger gå i posten med brev til Kristine. Det var i dei dagar det.

Brev fra Knut Mo (88 år), Nesflaten:
Eg kjende godt oldemor di, eg var med henne ein sommar på stølen. Da var eg tolv år og ho var 25. Ho var så snill. Var det russjever og kaldt skulle eg lidja med henne for eg skulle ikkje frysa.

Kristine married Nils Olsen Kjendsheim, son of Olav Nilsen Kjennbakken and Liv Persdatter Kaasa, on 11 Apr 1914. Nils was born on 20 Sep 1876, died on 15 Jul 1930 at age 53, and was buried in Drangedal.

Marriage Notes: Nils og Kristine flytta ikke til Drangedal før de kjøpte Stranden n. Da var Olav 14 år og Liv 12 år. Nils var og lærer i Østfold, på "flatbygdene" og i Larvik.

De kjøpte Kjendsheim (Stranden nordre) 24.4.1929 av Tomas Klausen. Nils Olsen var fra Kroken og var lærer forskjellige steder i Drangedal. Ei tid var han også lærer på Vestlandet der han traff Kristine. Han skifta navn fra Kjendbakken (i Kroken).

Nils var også lærer ei kort tid på Jysereid.

General Notes: Nils skreiv dikt i Dølen nr 14 1913:

Ver på vakt.
Sterke er magter myrke ;
dei fangar so mangein mann.
Er vilje-strengine veike ,
dei legg dei i Fenre-band.

- Usæl er han som aldri
kann segja eit roleg nei,
når lystir dårar og lokkar
og leikar mot tjonings leid.

Viljelaus gjeng han vimrar,
turkar lik stråe av,
sveipt ham i skodd og skuming
driv på det breida hav.

Han vert ein vesall naare
som alle kan sputta på,
ein naaleg skuggesk...nad
den deg uten ein kann sjå.

Han utga også egen diktsamling; "Lyngkrans" som står i "Nynorsk Boklista".

Gabriel Roalkvam f. 1901, hadde han som lærer 1913-14.


Children from this marriage were:

+ 12 M    i. Olav Kjendsheim was born on 20 Jan 1915, was christened on 1 Apr 1915 in Kroken, died on 22 Oct 1996 at age 81, and was buried in Drangedal.

+ 13 F    ii. Liv Kjendsheim was born on 29 Mar 1917, was christened on 20 May 1917 in Kroken, died on 21 Aug 1999 at age 82, and was buried in Tørdal.

7. Augun Natskår was born in 1889.

Augun married Marie Jonsdatter Vetrhus.

General Notes: Marie var fleire år på sjukeheimen i Nedre Vats. Sofie Nesheim var ofte og prata med henne, ho fortalde så mykje frå gamle dagar.


Children from this marriage were:

   14 F    i. Sigrid Natskår was born in 1917 and died in 1980 at age 63.

   15 M    ii. Arne Natskår was born in 1921.

   16 M    iii. Jon Natskår was born in 1923.

   17 M    iv. Ingvald Natskår was born in 1933.

General Notes: Ingvald: Jeg husker Kristine var hos oss flere ganger. Fra jeg var ganske liten følte jeg en spesiell nærhet til slekta i Drangedal, men det kan ha seg vel av fasters frodige fortellerkunst. Hun var i det hele tatt ikke for katten den oldemora di! (Fortalt til Anne Kjendsheim)

8. Valborg Natskår was born in 1892.

Valborg married Halvor Torsteinson Lalid.

Children from this marriage were:

+ 18 M    i. Andreas Lalid was born on 12 Jul 1917.

+ 19 F    ii. Ingeborg Lalid .

   20 M    iii. Torstein Lalid .

9. Anders Natskår was born in 1898.

General Notes: Anders var mange år i Amerika. Reiste til Canada 1928 der han traff Gabriel Roalkvam fleire gonger i Vancouver B.C. Kom tilbake 1946. Kontakten til familien brutt ca. 1936-37. Kona måtte ta seg av sin gamle far i Vats og der voks brørne opp uten faren

Anders married Ingeborg Koltveit. Ingeborg was born in Vats.

Children from this marriage were:

+ 21 M    i. Alf Natskår was born on 10 Aug 1926.

+ 22 M    ii. Skjalg Natskår was born on 10 Aug 1926.

picture

previous  Fourth Generation  Next12. Olav Kjendsheim was born on 20 Jan 1915, was christened on 1 Apr 1915 in Kroken, died on 22 Oct 1996 at age 81, and was buried in Drangedal.

General Notes: Olav var flere år samboer med Else Marie Austenå. Gravferd 25.4.1984.

Olav married Agnes Torine Nilsdatter Kleiva. Agnes was born on 27 Nov 1912, died on 26 Dec 1965 at age 53, and was buried on 31 Dec 1965 in Drangedal.

Marriage Notes: Olav og Agnes budde på "Kjendsheim", Våje.
Agnes døde av kreft.
Agnes var i tjeneste hos foreldra til Olav, hadde "post" der.

De bodde fra først av på Voje, men var mye på Evja og Jysereid hos slektninger. Besta -> Kristine bodde ovenpå hos dem.
Seinere flytta Olav, Nils Olav og Knut Harald til Melum, hvor de arbeida.

Children from this marriage were:

   23 M    i. Nils Olav Kjendsheim was born on 9 May 1945 and died on 23 Mar 1969 at age 23.

+ 24 M    ii. Harald Kjendsheim was born on 24 Oct 1946.

13. Liv Kjendsheim was born on 29 Mar 1917, was christened on 20 May 1917 in Kroken, died on 21 Aug 1999 at age 82, and was buried in Tørdal.

Liv married Per K. Ettestad, son of Knut Persen Ettestad and Marie Olsdatter Vrålstad, on 12 Aug 1939. Per was born on 15 Jul 1912, was christened on 1 Sep 1912 in Tørdal, died on 1 Feb 1978 at age 65, and was buried in Tørdal.

Children from this marriage were:

+ 25 F    i. Marie Kristine Ettestad was born on 26 Jun 1940.

+ 26 M    ii. Knut P. Ettestad was born on 16 Aug 1943.

+ 27 M    iii. Nils Ettestad was born on 5 Feb 1951.

18. Andreas Lalid was born on 12 Jul 1917.

Andreas married Gudny Rebecca Walsnes. Gudny was born on 19 Jan 1923.

Children from this marriage were:

   28 M    i. Frode Lalid was born on 8 Sep 1940.

   29 F    ii. Vigdis Marie Lalid was born on 7 Oct 1955.

+ 30 F    iii. Anne Grete Lalid was born on 7 Nov 1957.

   31 M    iv. Audun Lalid was born on 7 May 1965.

   32 M    v. Atle Lalid was born on 7 May 1965.

19. Ingeborg Lalid .

Ingeborg married Gunvald Vanvik, son of Tormod G Vanvik and Unknown.

The child from this marriage was:

   33 M    i. Tormod Vanvik .

Tormod married Sonja.

21. Alf Natskår was born on 10 Aug 1926.

Alf married Kari. Kari was born on 23 Jul 1933.

Children from this marriage were:

+ 34 F    i. Åse Natskår was born on 14 Sep 1955.

+ 35 M    ii. Trond Natskår was born on 24 Mar 1958.

22. Skjalg Natskår was born on 10 Aug 1926.

General Notes: Han (Skjalg) nevner Ingrid som ei "skjønn kvinne". Foreldrene kjøpte gård i Sola v/Stavanger. Det var dårlige tider, gården ble solgt og det var da Anders reiste til Amerika.

Skjalg married in 1957.

His children were:

   36 M    i. Dag Vidar Natskår was born on 17 Sep 1963.

   37 F    ii. Ingrid Maria Natskår was born on 13 Oct 1965.

Ingrid married Martin Price Jones. Martin was born on 31 Aug 1966.
picture

previous  Fifth Generation  Next24. Harald Kjendsheim was born on 24 Oct 1946. Another name for Harald is Dutte.

Harald married Inger Katrine Holm, daughter of Einar Bjarneson Holm and Maj-Gret Viola Blomquist. Inger was born on 20 Jun 1945. Another name for Inger is Kikkan.

Children from this marriage were:

   38 F    i. Anne Kjendsheim was born on 5 Jul 1972.

   39 M    ii. Bjørn Kjendsheim was born on 27 Jan 1974.

25. Marie Kristine Ettestad was born on 26 Jun 1940. Another name for Marie is Lulla.

Marie married Erling Widebeck. Erling was born on 26 May 1937.

Children from this marriage were:

+ 40 F    i. Rina Widebeck was born on 11 Dec 1963.

   41 M    ii. Per Erling Widebeck was born on 21 Feb 1969.

26. Knut P. Ettestad was born on 16 Aug 1943.

Knut married Stenvor Oddny Røsvik, daughter of Halvor Martinius Røsvik and Anne Herborg Stiansdatter Straume, in 1971. Stenvor was born on 3 Oct 1950.

Children from this marriage were:

+ 42 F    i. Laila Ettestad was born on 27 Aug 1971.

   43 M    ii. Per Halvor Ettestad was born on 2 May 1974 and was christened on 14 Jul 1974.

27. Nils Ettestad was born on 5 Feb 1951.

Nils samboer med Kristi Skare. Kristi was born on 24 Oct 1960.

Children from this marriage were:

   44 M    i. Håkon Skare Ettestad was born on 25 Jan 1988.

   45 F    ii. Eva Skare Ettestad was born on 29 Oct 1990.

30. Anne Grete Lalid was born on 7 Nov 1957.

Anne married Sverre Dalen. Sverre was born on 21 Sep 1952.

Children from this marriage were:

   46 F    i. Hilde Dalen was born on 25 Mar 1979.

   47 F    ii. Silje Dalen was born on 21 Jun 1982.

34. Åse Natskår was born on 14 Sep 1955.

Åse married Knut Birger Svihus. Knut was born on 9 Mar 1951.

Children from this marriage were:

   48 M    i. Knut Svihus was born on 18 Jun 1981.

   49 M    ii. Anders Svihus was born on 1 Dec 1982.

   50 M    iii. Kjetil Svihus was born on 28 Aug 1985.

35. Trond Natskår was born on 24 Mar 1958.

Trond married Reidun. Reidun was born on 24 Dec 1955.

Children from this marriage were:

   51 F    i. Christine Natskår was born on 22 Jan 1980.

   52 F    ii. Trine Natskår was born on 2 Oct 1982.

picture

previous  Sixth Generation40. Rina Widebeck was born on 11 Dec 1963.

Rina married Bjørn Tony Bjørnson.

Children from this marriage were:

   53 F    i. Amanda Bjørnson was born on 5 Sep 1991.

   54 F    ii. Agathe Bjørnson was born on 14 Sep 1995.

42. Laila Ettestad was born on 27 Aug 1971.

Laila samboer med Leif Aksel Grøthe. Leif was born on 13 Oct 1970 in Meråker.

Children from this marriage were:

   55 F    i. Rebekka Ettestad Grøthe was born on 1 Jul 1997.

   56 M    ii. Martin Ettestad Grøthe was born on 13 Dec 1999.

   57 M    iii. Erlend Ettestad Grøthe was born on 13 Dec 1999.


Home | Table of Contents | Surnames | Name List

This Web Site was Created 9 Nov 2006 with Legacy 6.0 from Millennia