Ettestad.com

Salg

Grovfôr

Vi produserer høy for salg. Av og til har vi også rundballer av 2.slått. Høyet blir vanligvis fortørket og kjørt inn på låvetørke. Etter at det er tørt blir det så presset i baller/bunter på ca 24 kilo. Produserer ca 30-40 tonn i året.
Høyet passer både for sau, ku og hest. Kaninfôr selges også.

Ta kontakt hvis du er interessert!

 Om... | Kontakt... | ©2009 ettestad.com | counter