Ettestad.com

Elgfall

Elgfall

Her er en oversikt over elgfall siden krigen.

 
  DATO ÅR NR SKYTTER EvtAndreSkyttere DYR VEKT STED DREV P/D T
1001 Knut P. Ettestad d.e. Ku Buslåttfjellet Haukedalen
1002 Knut P. Ettestad d.e. Ku Melkedekkane
1003 Knut P. Ettestad d.e. Kalv Utafor Elgpostmyra Haukedalen
1004 Per P. Ettestad Stut Renna ovafor Elgpostmyra Haukedalen
1005 Per P. Ettestad Ku Store Tjostolvslåtta Haukedalen
1006 Tor Tørnes Kvige Bikuben
1007 Tor Tørnes Klas Ettestad Ku Øvre Haukedalen Haukedalen
1008 Tor Tørnes Tomas Lensegraf Ku Øvre Haukedalen Haukedalen
1009 1918 Olav Ettestad Stut Æljpostmyra Haukedalen
1010 1919 Olav Ettestad Ku Bikuben Nilsesdal/Steindalane
1011 1925 Halvor Vrålstad Ku Store Tjostolvslåtta Nilsesdal/Steindalane
1012 1928 Knut E. Vrålstad Stut Nedafor Seterveien Lyngbergheia
1013   1934   Knut O. Ettestad   Ku   Øktaskjærr Lyngbergheia    
1   1951   Ingvald Nordal   Stut   Ingvalds post på Lyngbergheia Lyngbergheia P 6
2   1953   Arne Øverland   Stut   Åkreheia Vestsida av Åkreheia    
3   1955   Per K. Ettestad   Ku   Orreleiken på Bufjell Bufjell/Eie    
4 11.10. 1957   Knut O. Ettestad   Stut   Korsmyr Bufjell/Eie    
5 1958 Klaus Tors Stut Ufskjennheia Ufskjennheia
6   1958   Olav K.O. Ettestad   Ku   Varheia ovafor Tverrdalsstua Barlindalen/Tverrdalen    
7   1959   Per K. Ettestad   Ku   Tjærehjellen Godalsfjell    
8 01.10. 1960 1 Nils Håstul Ku Storælva på Eie Bufjell/Eie
9 02.10. 1960 2 Stian Oseid   Stut   Overgangen Lyngbergheia    
10 før4.10. 1961 1 Olav K.O. Ettestad Ku Steindalen/Øvre Tjostolvslåttpostene Lyngbergheia
11 før11.10. 1961 Klaus Tors Kalv (stut) Bufjell Ufstjennheia
12 før11.10. 1961   Per K. Ettestad Olav K.O. Ettestad Ku   Orreleiken / Bufjell Bufjell/Eie    
13 28.09. 1962 Per K. Ettestad Ku Øktaskjerr Nilsesdal/Steindalane
14 28.09. 1962   Knut O. Ettestad   Ku   Øktaskjerr Nilsesdal/Steindalane    
15 28.09. 1963 Jon Bastnes Ku Overgangen Lyngbergheia
16 27.09. 1963 1 Torvald Bastnes Ku Langtjenn på Eie Oseidskauen
17 28.09. 1963   Knut P. Ettestad   Stut   Nilsesdal under Brokkelina Nilsesdal/Steindalane    
18 01.10. 1964 Knut P. Ettestad Håvard Tors Stut 320? Råna/Skarstøltjenna Kollane
19 01.10. 1964 4 Knut O. Ettestad Ku Eikemyr Kollane
20 10.10. 1964   Klaus Tors   Stut   Fleinskallen Ruk og Kruk    
21 29.09. 1965 Halvor Nordbø Stut Sullerdalslåtta
22 29.09. 1965 Tor H. Holte Ku Overgangen Lyngbergheia
23 07.10. 1965 Nils Håstul Ku Jonshusskot Godalsfjell
24 07.10. 1965   Nils Håstul   Ku   Jonshusskot Godalsfjell    
25 27.09. 1967 Olav Dalen Kalv (stut) Mellom Bjørkskot og Jonshusskot Godalsfjell
26 29.09. 1967 2 Knut P. Ettestad Ku Vestafor overgangen i Godalsfjell Godalsfjell
27 29.09. 1967 3 Per K. Ettestad   Ku   Bjørkskot      
28 før9.10. 1968 1 Per K. Ettestad Stut Sørafor Tjostolvslåtta på Lyngbergheia
29   1968 2 Klaus Tors Oppte fleire Ku   Snuta i Lyngbergheia      
30 27.09. 1969   Per K. Ettestad   Stut 260 Utenfor Setertjenna Lyngbergheia   16
31 28.09. 1970 Per K. Ettestad Stut Standarbakken Godalsfjell
32 28.09. 1970 Per K. Ettestad Ku Standarbakken Godalsfjell
33 04.10. 1970 Odd Ettestad Ku Øktaskjærr Nilsesdal/Steindalane
34 04.10. 1970   Knut P. Ettestad   Kalv (stut)   Nilsesdal (Øktaskjærr) Nilsesdal/Steindalane    
35 05.10. 1971 Torbjørn Bastnes Knut Skarstøl Stut Orreleiken på Bufjell Bufjell/Eie
36 05.10. 1971 Harald Justad Stut Smiheia Smiheia
37 05.10. 1971   Knut H. Oseid   Ku   Bjørkmyr Åkreheia    
38   1972   Per K. Ettestad   Stut   Halvtekka ovafor Pershytte Jammerdal    
39 03.10. 1973 Arnt Ettestad Kalv (ku) Toppen av Åkreheia Åkreheia
40 03.10. 1973 Olav K.O. Ettestad Ku Toppen av Åkreheia Åkreheia
41 08.10. 1973   Knut P. Ettestad Per K. Ettestad Stut   Jammerdal Snartfjell    
42 før2.10 1974 Aage Thors Ku Snuta i Lyngbergheia Lyngbergheia
43 før2.10 1974 Nils Jonskås Ku Ormtotjenn Åkreheia
44 før2.10 1974 Knut O. Ettestad Ku Jammerdal ved Snartvann Snartfjell
45 før2.10 1974   Aage Thors   Kalv (stut)   Ormtotjenn Åkreheia    
46 29.09. 1975 Tor Ettestad Stut Vreen i (på) Godalsfjell Godalsfjell
47 29.09. 1975 Arne Ettestad Stut Burmannsmyr v/Ørjansmyr Bufjell/Eie
48 29.09. 1975 Knut P. Ettestad Ku Korsmyr Bufjell/Eie
49 10.10. 1975   Knut H. Oseid   Ku   Siljordhaugane ved Tors - Oseid Siljordhaugane    
50 før29.9 1976 Odd Ettestad Ku Bjørkskot i Godalsfjell Godalsfjell
51 før29.9 1976 Tor Ettestad Stut Vreen i Godalsfjell Godalsfjell
52 før29.9 1976 Knut O. Ettestad Stut Torslona (Lona ved Oseidvannet?) Siljordhaugane
53   1976 4 Olav Dalen   Ku   Nordenden av Ufskjennheia? Ufstjennheia    
54 før30.9 1977 Joar Strand Stut Oterbekkåsane Bufjell/Eie
55 før30.9 1977 Odd Rekvik Ku Sørenden av Bufjell Bufjell/Eie
56 før4.10 1977 Aage Thors Stut Tømmerveien frå Trytkjenna til Snartfjell Snartfjell
57 før4.10 1977   Knut P. Ettestad   Kalv? (stut)   Toppen av Snartfjell Snartfjell    
58 før3.10 1978 Odd Ettestad Kalv (ku) Steindalen Nilsesdal/Steindalane
59 før3.10 1978 Morten Ettestad Stut Brokkelinja i Nedre Steindalen Nilsesdal/Steindalane
60 før3.10 1978   Nils Ettestad   Ku   Fleinskallen Ruk og Kruk    
61 28.09. 1979 Knut O. Ettestad Stut Ruk og Kruk Ruk og Kruk
62 28.09. 1979 Knut O. Ettestad Ku Ruk og Kruk Ruk og Kruk
63 27.09. 1979   Tor Ettestad   Ku   Skråfjellet (Vreen i Godalsfjell?) Godalsfjell    
64 27.09. 1980 Olav Ettestad Ku Lange bakkene Kollane
65 28.09. 1980 Gunnar Skarstøl Kalv (stut) Tinndalen Ruk og Kruk
66 09.10. 1980   Knut P. Ettestad   Stut   Brokkelinja/Toppen av Saltbekkura Fjellheia    
70 30.09. 1981 1 Gunnar Skarstøl Ku Tverrdalen Lyngbergheia
68 03.10. 1981 2 Aage Thors Stut Kroktjenndammen Kollane 9
67 08.10. 1981 3 Olav Ettestad Ku Svarttjennstea Godalsfjell
69 10.10. 1981 4 Stian Voje   Kalv (stut)   Toppen av Godalsfjell (Jonshusskotet?) Godalsfjell    
71 27.09. 1982 1 Knut P. Ettestad Ku Trollkista Nilsesdal/Steindalane
72 27.09. 1982 2 Olav Ettestad Stut Pershytte Nilsesdal/Steindalane
73 05.10. 1982 3 Olav K.O. Ettestad   Kalv (stut)   Nilsesdal Nilsesdal/Steindalane    
74 05.10. 1983 1 Olav K.O. Ettestad Stut Eikemyr Kollane
75 07.10. 1983 3 Aage Thors Stut Kroktjenndammen Kollane
76 06.10. 1983 2 Aage Thors Joar Strand Stut   Jonshusskåtet (Toppen av Godalsfjell?) Godalsfjell    
77 08.10. 1984 Knut O. Ettestad Stut Pershytte Nilsesdal/Steindalane
78 08.10. 1984 Harald Justad Stut Bikuben Lyngbergheia
79 13.10. 1984 3 Olav K.O. Ettestad   Ku   Tjærehjellen Godalsfjell    
80 06.10. 1985 1 Knut P. Ettestad Stut (1,5 år/kalv?) Nilsesdal Nilsesdal/Steindalane
81 19.10. 1985 2 Olav Dalen Kalv Mellom overgangen og masta (Post 2 i '98) Lyngbergheia
82 19.10. 1985 3 Olav Dalen   Ku   Ved seteren Lyngbergheia    
83 26.09. 1986 1 Arne Ettestad Stut Mjelkedekkane Lyngbergheia
84 27.09. 1986 2 Joar Strand Ku Skaret (Jammerdal?) Jammerdal
85 11.10. 1986 3 Arne Ettestad   Ku   Bikuben Lyngbergheia    
86 25.09. 1987 Aage Thors Stut Ut i enden av Ruk og Kruk (Post) Ruk og Kruk P
87 25.09. 1987 Knut P. Ettestad Ku Ut i enden av Ruk og Kruk (Drev) Ruk og Kruk D
88 26.09. 1987 3 Arnt Ettestad Nils Ettestad Stut   Nedenfor Setertjenna Lyngbergheia P 4
89 25.09. 1988 Gunnar Skarstøl Ku Toppen av Godalsfjell Godalsfjell P
90 25.09. 1988 Joar Strand Stut Tutoppdalen/Tystbastmyra Kollane
91 27.09. 1988 Ingemar Jonskås Kvige 110 Lille Seterkøllen Lyngbergheia
92 28.09. 1988   Magne Ettestad Olav K.O. Ettestad Ku   Standaren (Jammerdal/Snartvann) Snartfjell P  
93 25.09. 1989 Magne Ettestad Stut 235 Eikemyr Kollane P
94 25.09. 1989 Morten Ettestad Ku Vreen Godalsfjell
95 25.09. 1989 Morten Ettestad Stut Halfermyra Kollane
96 26.09. 1989 4 Jan Gunnar Thors   Stut   Lille Seterkøllen Lyngbergheia    
97 25.09. 1990 1 Gunnar Skarstøl Ku 185 Tinndalen Ruk og Kruk P
98 26.09. 1990 2 Ola Vea Gustavsen Stut 154 Mellom overgangen og masta (Post 2 i '98) Lyngbergheia P
99 27.09. 1990 3 Knut P. Ettestad Stut 133 Orreleiken på Snartfjell? Snartfjell
100 30.09. 1990 4 Morten Ettestad   Stut 145 Vreen i (på) Godalsfjell Godalsfjell    
101 25.09. 1991 1 Knut P. Ettestad Stut Godokk Godalsfjell D
102 25.09. 1991 2 Olav Ettestad Ku Tutoppdalen Godalsfjell P
103 28.09. 1991 3 Nils Ettestad Stut Lille Tjostolvslåtta Nilsesdal/Steindalane P 4
104 01.10. 1991 4 Knut P. Ettestad (Nils Ettestad) Stut Snartfjell Utenom drev 10
105 31.10. 1991 5 Nils Jonskås Ola Vea Gustavsen Kvige   Standarbakken Kollane? P  
106 25.09. 1992 1 Olav Ettestad Stut Råna Kollane P
107 26.09. 1992 2 Knut Olav Ettestad Stut 236 Ut i enden av Ruk og Kruk (Post) Ruk og Kruk P 8
108 27.09. 1992 3 Aage Thors Stut (1,5 år) Grisdalskollen Lyngbergheia P
109 27.09. 1992 4 Ingemar Jonskås Stut 220 Melkedekkane Lyngbergheia 4
110   1992 5 Knut Olav Ettestad   Stut   Den gravne veien Jammerdal P  
111 25.09. 1993 1 Per Halvor Ettestad Morten Ettestad Stut 205 Ovenfor Bråten Kollane D
112 25.09. 1993 2 Aage Thors Kalv (ku) Granåsen Kollane D
113 26.09. 1993 3 Per Halvor Ettestad Stut Tutoppdalen Godalsfjell P
114 26.09. 1993 4 Knut P. Ettestad Kvige Bjønnsli Godalsfjell D
115 26.09. 1993 5 Jan Gunnar Thors Stut Toppen av Godalsfjell Godalsfjell P
116 26.09. 1993 6 Magne Ettestad Ku Standaren (Jammerdal/Snartvann) Snartfjell P
117 26.09. 1993 7 Jan Gunnar Thors Stut Jammerdal Snartfjell
118 27.09. 1993 8 Joar Strand   Stut   Ved Skarstøldalskollen Nilsesdal/Steindalane D  
119 25.09. 1994 1 Nina Ettestad Herfoss Knut P. Ettestad Stut Kroktjenndammen/hytta til Knutemann Kollane P
120 25.09. 1994 2 Jon Terje Thors Stut Upsal-jordet mellom veiene (Post 3, Beverdammen?) Kollane P
121 26.09. 1994 3 Olav K.O. Ettestad Ku Snartfjell, på bråta mot Støyl Snartfjell D
122 27.09. 1994 4 Joar Strand Stut Ved masta i Steindalen Nilsesdal/Steindalane D
123 27.09. 1994 5 Joar Strand Ku Ved masta i Steindalen Nilsesdal/Steindalane D
124 27.09. 1994 6 Joar Strand Kvige Aksla, Steindalen Nilsesdal/Steindalane D
125 28.09. 1994 7 Knut P. Ettestad Ku Korsmyr/Butjennåsen Bufjell/Eie D
126 28.09. 1994 8 Arne Herfoss   Kalv   Korsmyr-standaren Bufjell/Eie P  
127 25.09. 1995 1 Jan Gunnar Thors Ku Rett opp for Standarmyra Kollane P
128 25.09. 1995 2 Magne Ettestad Kalv Råna (brua) Kollane P
129 25.09. 1995 3 Knut P. Ettestad Stut Granåsen/Motjenn Kollane D
130 26.09. 1995 4 Gunnar Skarstøl Stut Under Tinndalsknatten Ruk og kruk P
131 27.09. 1995 5 Gjert Nilsen Ku Råna (rundkjøringa)/Pramodden/Kjennstrandet Åsane P
132 27.09. 1995 6 Arne Ettestad Stut Råna (brua) Åsane P
133 28.09. 1995 7 Jon Terje Thors (Aage Thors) Stut Toppen av de lange bakkene/Bastnesmyra Kollane P
134 30.09. 1995 8 Per Halvor Ettestad   Stut (1,5 år)   Snartfjell, mot Tiggern Snartfjell D  
135 25.09. 1996 1 Olav K.O. Ettestad Ku 213 Ved traktorveg fra Bråten, før Brillemyr Kollane D
136 25.09. 1996 2 Per Halvor Ettestad Stut 242 Post 2, toppen av Godalsfjell Godalsfjell P 10
137 25.09. 1996 3 Knut P. Ettestad Stut 167 Bjønnsli Godalsfjell D
138 26.09. 1996 4 Aage Thors Kvige 147 Øverste myra på Buslåttfjellet Haukedalen D
139 27.09. 1996 5 Aage Thors Jan Gunnar Thors Kvige 130 I ei renne ovenfor Bastnes Kollane D
140 27.09. 1996 6 Joar Strand Ku 197 Toppen av de lange bakkene Kollane P
141 27.09. 1996 7 Joar Strand Stut 166 Toppen av de lange bakkene Kollane P
142 27.09. 1996 8 Jan Gunnar Thors   Kalv (ku) 56 Jammerdal Snartfjell P  
143 25.09. 1997 1 Arne Herfoss Stut 182 Kroktjenndammen Kollane P
144 25.09. 1997 2 Joar Strand Stut 238 Godokk Godalsfjell D
145 26.09. 1997 3 Gunnar Skarstøl Stut 238 Brua v/Portil Snartfjell P
146 26.09. 1997 4 Nils Ettestad Stut 178 Krysset til Tryttjenna Sunds-/Snartvikåsen P 4
147 26.09. 1997 5 Olav K.O. Ettestad Ku 203 Toppen av Bjønndalsbukta Sunds-/Snartvikåsen D
148 27.09. 1997 6 Aage Thors Stut (1,5 år) 158 Bamsekleiv Bufjell/Eie P
149 28.09. 1997 8 Magne Ettestad Kalv 60 Ved Barlinddalen mot Grisdalskollen Lyngbergheia *
150 28.09. 1997 7 Magne Ettestad Ku 165 Ved Barlinddalen mot Grisdalskollen Lyngbergheia *
151 28.09. 1997 9 Arne Ettestad Kalv 60 Grisdalen Lyngbergheia P
152 28.09. 1997 10 Joar Strand   Stut (1,5 år) 158 Store Tjostolvslåtta Lyngbergheia D  
153 25.09. 1998 1 Jan Gunnar Thors Ku 220 Kroktjenndammen Kollane P
154 25.09. 1998 2 Jan Gunnar Thors Kvige 140 Kroktjenndammen Kollane P
155 25.09. 1998 3 Joar Strand Kvige 138 Toppen av de lange bakkene Granåsen P
156 25.09. 1998 4 Tor Håkon Holte Ku 160 Toppen av Godalsfjell Godalsfjell P
157 25.09. 1998 5 Arne Ettestad Stut 215 Overgangen/Sirisknatten Godalsfjell P
158 27.09. 1998 6 Knut P. Ettestad Stut (1,5 år) 140 Toppen av den skåtne veien/Ruk og kruk Utenom drev *
159 27.09. 1998 7 Simen Skarstøl Stut 222 Tårnet ved den gravne veien Nilsesdal/Steindalane P 12
160 30.09. 1998 8 Joar Strand (Simen Skarstøl) Kvige 105 Ved fars kjøyte, Haukedalen Haukedalen D
161 30.09. 1998 9 Per Halvor Ettestad Stut (1,5 år) 115 Øverste myra på Buslåttfjellet Haukedalen D
162 30.09. 1998 10 Arne Ettestad Ku (Vrak) Snuplassen i Haukedalen Haukedalen P
163 30.09. 1998 11 Morten Ettestad Ku 160 Innafor beverdammen på Krokanmoen Haukedalen P
164 11.10. 1998 12 Gunnar Skarstøl Kalv 46 Post 6 (ca mellom masta og seteren) Lyngbergheia P
165 11.10. 1998 13 Magne Ettestad   Stut 175 Tårnet ved den gravne veien Nilsesdal/Steindalane P  
166 25.09. 1999 1 Knut P. Ettestad Stut (1,5 år) 139 Litt innafor skibakken i Råna Kollane D
167 25.09. 1999 2 Arne Ettestad Kvige 127 Rett opp for Bastnes (Kaia) Granåsen P
168 26.09. 1999 3 Per Halvor Ettestad Stut 169 Under Tinndalsknatten Ruk og Kruk P
169 26.09. 1999 4 Morten Ettestad Stut (1,5 år) 125 Kortmyr før Krokane Åsane P
170 27.09. 1999 5 Astrid Ettestad Stut (1,5 år) 129 Post 4 i Jammerdal Snartfjell P
171 27.09. 1999 6 Knut P. Ettestad Ku 190 Moen ved Snartvann Snartfjell D
172 28.09. 1999 7 Arne Ettestad Kalv (stut) 66 Haukedalen/Tr.veg på Buslåttfjellet Nilsesdal/Steindalane P
173 28.09. 1999 8 Nina Ettestad Herfoss Kalv (stut) 44 Skarstølfeta Nilsesdal/Steindalane P
174 29.09. 1999 9 Arne Ettestad Stut 210 Mellom Vreen og "Bresken" Jammerdal D 7
175 30.09. 1999 10 Magne Ettestad Ku (Vrak) Krokan-stea Åsane P
176 10.10. 1999 11 Olav K.O. Ettestad Kalv (Vrak) Uti enden av Lomkjenn Minidrev på Åsane *
177 17.10. 1999 12 Olav K.O. Ettestad Ku 147 Vreen Godalsfjell D
178 17.10. 1999 13 Olav K.O. Ettestad Kvige 115 Åsen mellom Jonshus og Jammerdal Jammerdal D
179 23.10. 1999 14 Nils Ettestad Stut 175 Standaren (Jammerdal/Snartvann) Snartfjell P 4
180 24.10. 1999 15 Arne Ettestad   Ku 178 Jammerdal (Post 3) Snartfjell P  
181 25.09. 2000 1 Arne Ettestad Kvige 110 Toppen av Upsal-bakkene Kollane P
182 26.09. 2000 2 Arne Ettestad Stut 240 Post 7 fra overgangen Lyngbergheia P 8
183 26.09. 2000 3 Nils Ettestad Stut 190 Rett ned for det nederste tårnet Nilsesdal/Steindalane P 4
184 26.09. 2000 4 Arne Ettestad Stut (1,5 år) 130 Nedenfor brua på Pershytteveien ("Bomst.") Nilsesdal/Steindalane P
185 27.09. 2000 5 Aage Thors Stut 170 Ca 100 m før Brokkelina, litt mot Jammerdal Ruk og Kruk D
186 27.09. 2000 6 Knut Olav Ettestad Ku 148 Standaren (Jammerdal/Snartvann) Snartfjell P
187 28.09. 2000 7 Arne Herfoss Ku 207 Nest øverste posten i Jammerdal Jammerdal P
188 30.09. 2000 8 Knut P. Ettestad Ku 194 Dårlaupknatten, på nordsida Fjellheia D
189 30.09. 2000 9 Tor Håkon Holte Stut (1,5 år) 124 Portilknatten, mot Bjårvann Fjellheia P
190 01.10. 2000 10 Morten Ettestad Kvige 130 Korsmyr Bufjell/Eie D
191 01.10. 2000 11 Knut P. Ettestad Kalv (stut) 58 Myra innafor Kroktjenn Bufjell/Eie D
192 01.10. 2000 12 Simen Skarstøl Stut 167 Myra mellom Røsvika og Bamsekleiv Bufjell/Eie P
193 14.10. 2000 13 Arne Ettestad (Knut P. Ettestad) Ku 218 Kroktjenndammen Granåsen P  
194 25.09. 2001 1 Gunnar Skarstøl Stut 175 200 m fra Grana (Post 2 fra Motjenn) Kollane/Granåsen P
195 25.09. 2001 2 Knut P. Ettestad Kvige 147 Bamsekleiv Bufjell/Eie P
196 26.09. 2001 3 Tor Håkon Holte Stut 171 Den blanke knatten, mellom Snartvann og Tinndalen Ruk og Kruk P 2
197 27.09. 2001 4 Arne Ettestad Kvige 114 Tverrdalen/Grisdalskollen Lyngbergheia P
198 27.09. 2001 5 Nils Ettestad Stut (1,5 år) 118 Post 8 fra overgangen Lyngbergheia P
199 27.09. 2001 6 Gjert Nilsen Stut (1,5 år) 114 Halvtekka ovafor Pershytte Lyngbergheia P
200 28.09. 2001 7 Per Halvor Ettestad Stut 190 Bjørkskot Jammerdal P 4
201 28.09. 2001 8 Arnt Ettestad Ku 173 Buslåtta Åsane P
202 30.09. 2001 9 Simen Skarstøl Ku 140 Snuplassen i Haukedalen Haukedalen P
203 14.10. 2001 10 Knut P. Ettestad Stut 145 Store Tjostolvslåtta Lyngbergheia D
204 14.10. 2001 11 Magne Ettestad   Kvige 132 Post 3 fra Motjenn, på Granåsen Kollane/Granåsen P  
205 26.09. 2002 1 Magne Ettestad Ku 135 Post 5, Bjørkeskot Godalsfjell P
206 26.09. 2002 2 Magne Ettestad Stut 168 Post 5, Bjørkeskot Godalsfjell P
207 26.09. 2002 3 Gunnar Skarstøl Stut 187 Post 2, men nærmere Bjørkeskot Godalsfjell P
208 26.09. 2002 4 Nina Ettestad Herfoss Kvige 157 Post 6, åsen mellom Bamsekleiv og Korsmyr Bufjell/Eie P
209 26.09. 2002 5 Nina Ettestad Herfoss Stut 178 Post 6, åsen mellom Bamsekleiv og Korsmyr Bufjell/Eie P
210 26.09. 2002 6 Ola Vea Gustavsen Ku 213 Post 9, Korsmyr-standaren Bufjell/Eie P
211 27.09. 2002 7 Arne Herfoss Kvige 72 Under Tinndalsknatten Ruk og Kruk P
212 27.09. 2002 8 Magne Ettestad Kvige 100 2-300 m utafor Furekasen, mot Øktaskjerr Haukedalen D
213 28.09. 2002 9 Gjert Nilsen Ku 147 Øktaskjerr Nilsesdal/Steindalane P
214 30.09. 2002 10 Arne Herfoss Ku 170 Post 1, Jammerdal Jammerdal P
215 30.09. 2002 11 Tor Håkon Holte Ku 164 Tårnet ved Pershytte Jammerdal P
216 19.10. 2002 12 Arne Ettestad   Kvige 97 Kroktjennskotet Hareåsen P  
217 25.09. 2003 1 Per Halvor Ettestad Stut 197 I nærheten av Brillemyr Kollane/Granåsen D
218 25.09. 2003 2 Nils Ettestad Stut 130 Bastnesmyra Kollane/Granåsen P
219 25.09. 2003 3 Aage Thors Kvige 130 Toppen av de lange bakkene Kollane/Granåsen P
220 26.09. 2003 4 Arne Herfoss Stut 182 Kroktjenn (beverhuset) Godalsfjell D
221 29.09. 2003 5 Simen Skarstøl Stut 148 Portilmoen (på veg til post) Ruk og Kruk *
222 29.09. 2003 6 Magne Ettestad Kalv (ku) 59 På toppen mellom Snartvann og Tinndalen Ruk og Kruk P
223 01.10. 2003 7 Rune Lundgard Ku 172 Bufjell, rett opp for nordenden av Butjenn Bufjell/Eie P
224 04.10. 2003 8 Ola Vea Gustavsen Stut 233 Tverrdalen, ca 100 m ned for Tverrdalsstua Lyngbergheia P 8
225 05.10. 2003 9 Ola Vea Gustavsen   Kvige 83 Standaren (Jammerdal/Snartvann) (Post 1) Snartfjell P  
226 25.09. 2004 1 Rune Lundgard Kvige 146 Bastnesmyra Kollane/Granåsen P
227 25.09. 2004 2 Ola Vea Gustavsen Ku 160 Post 2 Granåsen fra Upsal Kollane/Granåsen P
228 25.09. 2004 3 Ingemar Jonskås Kalv (stut) 83 Midt i drevet Bufjell/Eie D
229 25.09. 2004 4 Gunnar Skarstøl Ku 188 Post 3, mellom Røsvikmyra og Bamsekleiv Bufjell/Eie P
230 26.09. 2004 5 Ola Vea Gustavsen Stut 155 Post 5, Jammerdal Ruk og Kruk P
231 27.09. 2004 6 Ånund Ettestad Ku 174 Ca 100 m før traktorveg før Diplemyr på Dalanevegen Hareåsen P
232 28.09. 2004 7 Magne Ettestad Stut 153 Post 9 fra Overgangen Lyngbergheia P
233 28.09. 2004 8 Halvor Oseid   Ku 171 Post 5 fra Overgangen Lyngbergheia P  
234 25.09. 2005 1 Ola Vea Gustavsen Arne Ettestad Stut 149 Post 3 og 4 på Granåsen fra Upsal Kollane/Granåsen P
235 25.09. 2005 2 Ola Vea Gustavsen Ku 142 Post 3 på Granåsen fra Upsal Kollane/Granåsen P
236 25.09. 2005 3 Per Halvor Ettestad Kvige 132 Bastnesmyra Kollane/Granåsen P
237 26.09. 2005 4 Simen Skarstøl Ku 149 Sledemeimyra på Dalaneveien Bufjell/Eie P
238 27.09. 2005 5 Simen Skarstøl Ku 184 Toppen av første bakken opp fra Trytkjenna Snartfjell P
239 29.09. 2005 6 Gjert Nilsen Ku 134 Tårnet ved Pershytte Jammerdal P
240 30.09. 2005 7 Arne Herfoss Kalv (ku) 55 I granhåla før Kjøyta Lyngbergheia D
241 30.09. 2005 8 Tor Håkon Holte Stut 206 Post 3, første i Mjelkedekkane Lyngbergheia P
242 15.10. 2005 9 Ola Vea Gustavsen Stian Røsvik Kalv (ku) 54 Litt før "dødsposten", mellom Roa og Trytkjenna Åsane P
243 25.09. 2006 1 Olav K.O. Ettestad   Stut (1,5 år) 114 På toppen av traktorvegen fra Rån-ura Kollane/Granåsen D
244 25.09. 2006 2 Halvor Oseid Stut 138 Granåsen Kollane/Granåsen P
245 25.09. 2006 3 Astrid Ettestad Stut 185 Post 6, Bamsekleiv/Korsmyr Bufjell/Eie P
246 26.09. 2006 4 Ingemar Jonskås Olav K.O. Ettestad Ku 182 I nærheten av Vreen Jammerdal D
247 27.09. 2006 5 Aage Thors Kvige 99 Under Tinndalsknatten Ruk og Kruk P
248 27.09. 2006 6 Rune Lundgard Ku 148 På toppen mellom Snartvann og Tinndalen Ruk og Kruk P
249 01.10. 2006 7 Arne Ettestad Kvige 104 Post 7 på Varheia/Mjelkedekkane Lyngbergheia P
250 29.10. 2006 8 Magne Ettestad   Kalv (stut) 60 Post 4 fra Flagget Godalsfjell P
251 01.10. 2007 1 Arne Ettestad   Ku 160 Posten nedenfor tårnet ved Pers hytte Nilsesdal/Steindalane P
252 01.10. 2007 2 Magne Ettestad   Kalv (ku) 45 Halvtekka ovafor Pershytte Nilsesdal/Steindalane P
253 03.10. 2007 3 Simen Skarstøl   Ku 145 Post 7 på Varheia/Mjelkedekkane Lyngbergheia P
254 17.11. 2007 4 Arne Herfoss   Ku 115 På Eie, ikke langt fra Dalane Bufjell/Eie D
255 28.09. 2008 1 Magne Ettestad   Kvige 103 Bjørkeskot Godalsfjell P
256 02.10. 2008 2 Knut P. Ettestad   Kvige 120 Post 5 Bamsekleiv Bufjell/Eie P
257 04.10. 2008 3 Magnar Bergjord   Stut (4,5 år) 205 Post 7 på Varheia/Mjelkedekkane Lyngbergheia P 6
258 05.10. 2008 4 Aage Thors   Kalv (stut) 55 Post 5 på Granåsen Kollane/Granåsen P
259 28.09. 2009 1 Per Halvor Ettestad   Stut (1,5 år) 131 Post 3 Mellom Røsvikmyra og Bamsekleiv Bufjell/Eie P 2
260 01.10. 2009 2 Halvor Oseid   Ku (3,5 år) 180 Post 2 Mellom Bastnesmyra og toppen av de lange bakkane Kollane P  
261 26.09. 2010 1 Nina Ettestad Herfoss   Kvige 126 Overgangen Sirisknatten Godalsfjell P  
262 26.09. 2010 2 Astrid Ettestad   Ku (4,5 år) 197 Mellom Bjørkeskot- og Tjærhjellvreen Godalsfjell P  
263 28.09. 2010 3 Per Halvor Ettestad   Stut (2,5 år) 165 Ved gamle post 6, på utsida setermyrane mot lina Lyngbergheia D 2
264 02.10. 2010 4 Per Halvor Ettestad   Stut (2,5 år) 171 Snartfjell, mot Tiggern Snartfjell D 2
265 25.09. 2011 1 Gunnar Skarstøl   Ku (3,5 år) 157 Bjørkeskot Godalsfjell P  
266 26.09. 2011 2 Ingemar Jonskås   Stut (1,5 år) 101 Mellom Jonshus og Jammerdalshola Jammerdal D 3
267 01.10. 2011 3 Knut Olav Ettestad Arne Herfoss, Halvor Oseid Ku (4,5 år) 162 I Pershytte-området Nilsesdal/Steindalane P  
268 01.10. 2011 4 Rune Lundgard   Kalv (ku) 31 "Bomstasjonen", på Pershytte-vegen Nilsesdal/Steindalane P  
269 01.10. 2011 5 Ola Vea Gustavsen   Stut (2,5 år) 157 Leggeplassen i Haukedalen Nilsesdal(Steindalane P 3
270 26.09. 2012 1 Ola Vea Gustavsen   Stut (3,5 år) 168 Leggeplassen i Haukedalen Haukedalen P 4
271 26.09. 2012 2 Magne Ettestad   Kvige 118 Leggeplassen ved Pershytte Jammerdal P  
272 30.09. 2012 3 Knut Olav Ettestad   Kvige 114 På toppen mellom Snartvann og Tinndalen Ruk og Kruk P  
273 27.09. 2013 1 Gunnar Skarstøl   Ku (2,5 år) 140 "Dødsposten" ved Roa Ruk og Kruk P  
274 29.09. 2013 2 Ida E. Herfoss   Ku (2,5 år) 170 Post 1, Stannarmyra ved Snartvann Snartfjell P  
275 06.10. 2013 3 Torstein V. Gustavsen Gunnar Skarstøl Stut (3,5 år) 152 Post 2 og 3, Granåsen Kollane/Granåsen P 4
276 26.09. 2014 1 Stian Røsvik   Kvige 115 På toppen mellom Snartvann og Tinndalen Ruk og Kruk P  
277 04.10. 2014 2 Per Halvor Ettestad   Stut (1,5 år) 136 Snartfjell, mot Tiggeren. 100 m før myra Snartfjell D 1
278 05.10. 2014 3 Gunnar Skarstøl   Stut (4,5 år) 185 Post 3, første i Mjelkedekkane Jammerdal/Lyngbergheia P 6
279 26.09. 2015 1 Ola Vea Gustavsen   Ku (2,5 år) 145 Leggeplassen i Tinndalen Ruk og Kruk P  
280 26.09. 2015 2 Gunnar Skarstøl   Kalv (stut) 45 Stannarbakken Kollane P  
281 03.10. 2015 3 Aage Thors   Stut (6,5 år) 225 Korsmyr Bufjell/Eie P 7
282 05.10. 2015 4 Arne Herfoss   Kalv (stut) 59 Post 6 iJammerdal Snartfjell P  
283 01.10. 2016 1 Ingemar Jonskås   Stut (1,5 år) 112 Mellom Brillemyr og Eikemyråsen Kollane D 2
284 03.10. 2016 2 Arne Ettestad   Ku (2,5 år) 158 På den blanke knatten, posten nærmest Tinndalen Ruk og Kruk P  
285 04.10. 2016 3 Stian Røsvik   Stut (4,5 år) 222 Post 2 i Jammerdal Snartfjell P 6
286 04.10. 2016 4 Arne Herfoss   Stut (1,5 år) 117 På toppen av renna som går ned i Jammerdal Snartfjell D 2
287 04.10. 2016 5 Per Halvor Ettestad   Kalv (ku) 49 Ved Pershytte Hestmyrane/Steindalen D  
288 02.10. 2017 1 Ingemar Jonskås   Kvige 86 Ved traktorveien over mot Brillemyr Køllane D  
289 28.10. 2017 2 Øystein Røsvik   Stut (3,5 år) 151 På Bufjell, post 11 Bufjell/Eie P 4
290 28.10. 2017 3 Halvor Oseid   Stut (2,5 år) 145 Tårnet ved den gravne veien Hestmyrane/Steindalen P 4
291 29.09. 2018 1 Nina Ettestad Herfoss   Kvige 113 Post 3 mellom Røsvikmyra og Bamsekleiv Bufjell/Eie P  
292 30.09. 2018 2 Ånund Ettestad   Ku (2,5 år) 134 Post 4 på Godalsfjell Godalsfjell P  
293 30.09. 2018 3 Richard Totland   Stut (5,5 år) 172 Kortmyr før Krokane Åsane P 2
294 06.10. 2018 4 Knut Olav Ettestad   Kvige 104 Ved Pershytte Hestmyrane/Steindalen    
295 01.10. 2019 1 Per Halvor Ettestad   Stut (10,5 år) 211 På Bufjell, mellom post 10 og 11 Bufjell/Eie P  
296 03.10. 2020 1 Arne Herfoss   Ku 143 Ved myra på Ruk og Kruk, mot Jammerdal Ruk og Kruk D  
297 05.10. 2020 2 Kai Erik Ettestad   Stut 144 Råna, mot brua Køllane P 3
298 06.10. 2020 3 Arne Herfoss   Stut 162 I nærheten av Hulldokka på Lyngbergheia Jammerdal D 4
299 11.10. 2020 4 Magne Ettestad   Stut (1,5 år) 83 Utafor Setermyrane mot Barlinddalen Lyngbergheia P  
300 11.10. 2020 5 Fred Rune Jonskås   Ku 162 Utafor Setermyrane mot Barlinddalen Lyngbergheia P  
301 30.10. 2020 6 Arne Herfoss   Kalv (ku) 37 På jordet nedistua? Utenom drev    

 


Om... | Kontakt... | ©2016 ettestad.com | counter