Ettestad.com

Turløypegruppa

Turløypegruppa

Gruppa har som formål å rydde gamle ferdselsårer og merke opp nye og gamle turveier samt å lage turkart over området. Det ble i 2004 laget et lokalt kart over ulike turløyper som ble delt ut til alle medlemmene.

Det ble i 2010 satt ut en rekke postkasser på strategiske plasser hvor man kan loggføre at man har besøkt toppen eller gått turløypa. Mer informasjon finner du på oppslagstavla ved Sandskrysset.

Kontaktpersoner er Øystein Røsvik og Håvard Hagen.


Om... | Kontakt... | ©2011 ettestad.com